Logo Ankergemeente Ankergemeente

Onderweg naar één kerk 11 november 2017Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van
de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke
vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan
dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden van harte
welkom zijn.

Lees meer...Onderweg naar één kerkTerug...