Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Zending en Werelddiaconaat

Als Ankergemeente zien we het als onderdeel van onze taak om het evangelie van Gods koninkrijk in woord en daad naar buiten te verkondigen. De kerkenraad heeft een commissie benoemd, die de contacten verzorgt met zending en diaconaat in de CGK en NGK. Deze commissie geeft ook informatie over dit werk aan de gemeente, waardoor de betrokkenheid bij het zendingswerk wordt vergroot.

Projecten
Al enkele jaren ondersteunen we de volgende projecten:
1. Bijbelvertaalwerk en kleuterschoolproject in Botswana. Dit is een project van zending en diaconaat van de CGK.
2. Zendingswerk in Nqutu, Zuid-Afrika. Dit is een NGK project.


De wereld