Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Kerkenraad

Als gemeente vinden we het belangrijk dat de gemeenteleden met de hen geschonken gaven de gemeente en de wereld om ons heen kunnen dienen. De werkzaamheden van de kerkenraad zijn daartoe in zes teams ondergebracht, te weten Team Basiszorg, Team Pastorale Zorg, Team Jongeren, Team Apostolaat, Team Eredienst & Onderwijs en Team Facilitair.

Kerkenraadsleden geven leiding aan deze teams. Gemeenteleden zijn betrokken bij en werken mee aan de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende teams.

In deze teamstructuur zijn de diakenen opgenomen in de teams Basiszorg, Pastorale Zorg en Apostolaat. Daarnaast hebben zij ook hun eigen overleg.

Binnen de kerkenraad kunnen meerdere functies worden vervuld door een gemeentelid, zonder dat dit lid ouderling of diaken is. Ook hierin hebben we oog voor de gaven van de individuele leden.

Hieronder volgt een globaal overzicht van welke commissie/activiteit onder welk team valt. Uitgebreider informatie is te vinden in de Ankergids. Deze is voor leden van de Ankergemeente achter de code beschikbaar.

Team Basiszorg Kringen, basispastoraat, gasten en nieuwe leden
Team Pastorale zorgPastorale en diaconale zorg voor leden in moeilijke situaties, preventie, vertrouwenspersonen
Team JongerenJongerenraad, crèche, kindernevendienst, zondagsschool, zomerkampen, Rakkers en Ducktales, Chillpool, POOL
Team ApostolaatAlpha, Youth Alpha, Marriage Course, zending, diaconaat, HiP, Open Doors
Team Eredienst & Onderwijserediensten, kerkdienstrooster, muziek, catechese en onderwijs
Team Facilitairscriba, penningmeester en financiën, kerkelijk bureau, huisvesting, kosters, beamercommissie