Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Cursus opgroeien

Kinderen zijn een prachtig geschenk van God en uiterst kwetsbaar vanaf hun vroegste ontwikkeling.
We zijn allemaal Zijn kinderen. Al vanaf het prilste, voor het oog nog onzichtbare moment, zijn we gevoelig voor indrukken en kunnen ons dingen overkomen, die gevolgen kunnen hebben in ons verdere leven – gelukkig meestal positief.

De cursus Opgroeien heeft als uitgangspunt dat we van God gegeven ontwikkelingsbehoeften hebben. Dat gaat over wat kinderen – van jou, maar ook jijzelf destijds - nodig hebben om zich optimaal te (kunnen) ontwikkelen en in welke fase een bepaalde aanpak het meest of juist helemaal niet geschikt is.
Elke fase heeft zo zijn eigen belangrijke kwesties om aan te werken.
Er wordt gesproken over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen vanaf de moederschoot tot aan de volwassenheid en hoe een opvoeder per ontwikkelingsfase zou kunnen ondersteunen.

Ook wordt ingezoomd op de effecten van onze jeugd op onze volwassenheid en wordt er in omgekeerde richting gekeken: wat ‘overkomt’ mij vandaag de dag. Waarom loop ik steeds weer tegen dezelfde problemen aan, en (hoe) heeft dit relatie met mijn jeugdervaringen? Meer inzicht hierin kan helpen ons gedrag en eventuele problemen beter te plaatsen, er een stapje verder mee te komen, het in het Licht te zetten.
Extra individuele begeleiding wordt, indien gewenst, als onderdeel van de cursus aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij contact.