Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Hulp in de Praktijk

HiP staat voor ‘Hulp in praktijk’. In Nieuwegein is per 1 januari 2015 een doorstart gemaakt: HiP-Nieuwegein e.o. Vier kerken in Nieuwegein dragen hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid: de Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Morgenstond Gemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Het Anker.
HiP is er voor mensen die hulp nodig hebben bij praktische klussen die ze zelf niet kunnen doen en ook niet via hun eigen netwerk gedaan kunnen krijgen. Ook kan een beroep op HiP worden gedaan voor het begeleiden van iemand naar een ziekenhuis, het ondersteunen van een mantelzorger etc.
HiP-N e.o. brengt hulpvragers in contact met hulpbieders. De hulpbieders zijn vrijwilligers uit de deelnemende kerken.

Omdat in de Nederlandse samenleving sinds 1 januari 2015 de burgerlijke gemeenten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de zorg aan burgers en er vanwege de beschikbare budgetten meer van de burgers zelf wordt verwacht, is het goed om vanuit de kerken op deze manier diaconaal bezig te zijn en te ‘helpen wie geen helper heeft’.

Door HiP zijn helpdeskmedewerkers getraind. Zij beoordelen de hulpvragen en matchen hulpvragers en hulpbieders.

Informatie over HiP Nieuwegein e.o. is te vinden op de website www.hipnieuwegein.nl. Ook kunt u via deze website een hulpvraag neerleggen.