Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Hulporganisaties

Onderstaand vindt u enige hulpverleningsorganisaties. Meer informatie (of een uitgebreid overzicht) kunt u verkrijgen bij het Team Pasotrale Zorg.

Eleos
Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging.
Villawal 7, 3432 NX Nieuwegein website: www.eleos.nl
✉ info@eleos.nl
✆ 030 – 600 85 40

MEE Utrecht, Gooi en Vechtstreek
MEE, ondersteuning voor leven met een beperking. MEE is belangenbehartiger voor individuele cliënten.
U kunt bij MEE Utrecht terecht met alle vragen waarmee u in het dagelijks leven te maken krijgt. MEE onderhoudt contacten met gehandicaptenorganisaties en patiëntenverenigingen, die vanuit hun organisatie uw belangen kunnen behartigen.
Pallas Athenedreef 10, Utrecht website: www.mee-ugv.nl
✉ info@mee-ugv.nl
✆ 0900 – 633 63 63

Meldpunt seksueel misbruik binnen pastorale/kerkelijke relaties Onze gemeente is aangesloten bij het ‘Meldpunt seksueel misbruik
binnen pastorale/kerkelijke relaties’. Folders liggen in de hal van de kerk. Bereikbaar voor advies, informatie en klachten:
Vertrouwenspersoon Christien de Ruyter:
✆ 06 81 08 01 17
Preventiemedewerker/communicatieadviseur Ineke van Dongen:
✆ 06 20 05 44 52.

PhiladelphiaSupport
PhiladelphiaSupport is een onafhankelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen.
PhiladelphiaSupport werkt vanuit haar christelijke inspiratie aan een samenleving waar mensen met een beperking deel van uitmaken en ondersteunt hen en allen die tot hun netwerk behoren bij deelname aan die samenleving.
Maliebaan 71L, 3581 CG Utrecht

website: www.Philadelphiasupport.nl
✉ info@philadelphiasupport.nl
✆ 030 – 236 37 38

Stagg
De STAGG is een stichting voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, uitgaande van de Nederlands Gereformeerde kerken.
Zij geeft vanuit een christelijke levensvisie deskundige hulp bij levens- en gezinsproblemen.
Pelmolen 8 3994 XZ Houten website: www.stagg-ngk.nl
✉ stagg.houten@wxs.nl
✆ 030 – 637 70 71

Steunpunt Mantelzorg Wanneer ben je mantelzorger?
Als je meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor iemand met een langdurige (chronische) ziekte. Dit kan zijn op zowel lichamelijk als geestelijk gebied. Het kan je partner, vader, moeder, broer, zus, ander familielid, vriend(in) of goede buur betreffen.

Als je intensief zorgt, wil je soms je verhaal wel eens even kwijt. Dit kan bij het Steunpunt Mantelzorg. Naast een luisterend oor, kun je daar ook terecht voor praktische adviezen op het gebied van zorg. Het steunpunt organiseert ook speciale themabijeenkomsten voor mantelzorgers, waar gelegenheid is om lotgenoten te ontmoeten waarbij her- en erkenning vaak heel waardevol blijkt te zijn. Verder organiseert het steunpunt ook ontspannende activiteiten.

Het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein is te bereiken: website: www.steunpuntmantelzorgnieuwegein.nl
✉ steunpuntmantelzorg@vitrascmd.nl
✆ 0900 – 821 23 82 (lokaal tarief)

Voor overige adressen van Steunpunten buiten Nieuwegein: www.mezzo.nl