Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Youth Alpha

Youth Alpha is er voor alle jongeren vanaf 16 jaar die:
- meer willen weten over het christelijk geloof
- net christen zijn geworden
- hun geloof eens tegen het licht willen houden.

Youth Alpha begint met een maaltijd. Daarna wordt een korte inleiding gehouden,
waarna er gelegenheid is, om met elkaar door te praten over allerlei vragen, die het
thema bij je oproept.

Elke 2 à 3 jaar wordt er een Youth Alpha gegeven voor jongeren van de eigen
gemeente, maar ook jongeren van buiten de Ankergemeente zijn van harte welkom.

Belangstelling of vragen? Neem via deze link contact op met de organisatie.