Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Collecte

Sinds het begin van de christelijke gemeente wordt er tijdens de samenkomsten op zondag geld ingezameld.
Tegenwoordig is er in elke dienst één collecte voor een specifiek doel, dat door de diaconie wordt bepaald.

De diaconie steunt mensen, dichtbij en wereldwijd, die niet of moeilijk rond kunnen komen of instanties die, geïnspireerd door het Evangelie, hierbij helpen. Elke dienst wordt aangegeven voor welk diaconaal doel geld wordt ingezameld.

Meer informatie over onze diaconale hulpverlening vindt u hier.