Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Catechese

Catechese is de officiële benaming voor geloofsonderwijs. In 2011 is een nieuw onderwijsleerplan geschreven, dat nadrukkelijker redeneert vanuit leerdoelen en te behalen competenties. Bijv. het zelfstandig of in groepsverband kunnen doen aan of het leiden van een Bijbelstudie. En die is gericht op een logische verdere doorgroei naar een basiskring voor verdere geloofsgroei en omzien naar elkaar.
De catechese begint bij de laatste twee groepen van de basisschool en beslaat een leerroute van in totaal acht jaar.


Groepsindeling
Groep LeeftijdVorm
1ong. 10-12 jaar (groepen 7 en 8 basisschool)Kindernevendienst in de vorm van “zondagsschool”
2ong. 12-15 jaar (onderbouw voortgezet onderwijs)De Chillpool, een combinatie van catechese en club
3ong. 15-16 jaar (bovenbouw voortgezet onderwijs)De Pool: Mentorcatechese/Jongerengesprekskring
4vanaf ongeveer 17 jaarDe Pool: Mentorcatechese/ Jongerengesprekskring, op dit moment één groep met groep 3


Iedere twee weken komen de catechesegroepen bij elkaar om met leeftijdsgenoten meer te leren over God, Jezus en de Bijbel. Maar ook om te leren bidden (in groepsverband) en te leren omzien naar elkaar.
We beginnen het seizoen meestal na de startzondag (begin september) en stoppen met Pasen/Pinksteren of zelfs pas als de zomervakantie begint. Gedurende de 8-jarige leerroute volgen de jongeren ook standaard een Youth Alpha cursus en nemen ze liefst ook deel aan een gezamenlijke Diaconale reis. Het grote doel is: samen met de leiding leren de weg van Christus te gaan. Er zijn twee belijdeniskeuzemomenten, d.w.z. in het jaar na voltooiing van groep 3 of groep 4 (of nog later).