Logo Ankergemeente Ankergemeente

Nieuw hart
Romeinen 6:19

19042018 Synode PKN
De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komt donderdag en vrijdag in Doorn bijeen om de kerkorde verder aan te passen. Op de agenda staan nog meer onderwerpen, zoals bezinning op migratie en de instelling van een bijzondere leerstoel voor het krijgsmachtpastoraat.

Jurjen de Groot directeur Dienstenorganisatie PKN
Jurjen de Groot is de nieuwe directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). „Christen-zijn is verweven met het leven van alle dag.”

Palestijn met liefde voor het Joodse volk
Voor het overgrote deel van zijn volksgenoten vormde de stichting van de staat Israël, volgende maand zeventig jaar geleden, een „ramp.” De Palestijnse voorganger dr. Naim Khoury kijkt er anders tegenaan. „Hier werden Bijbelse profetieën vervuld. Geen twijfel mogelijk.”

Hoogleraar Nagy (PThU): Theoloog moet migratiekwestie verbinden met diepere vragen
De theologie moet zich mengen in „het verhitte debat” over het migrantenvraagstuk. Zij ziet de migrantenkwestie namelijk niet als geïsoleerd verschijnsel, maar in het verband van Gods schepping en Zijn plan met de mensheid.

Dorpskerk Oostkapelle heringericht
De dorpskerk in Oostkapelle is heringericht. Zondag werd een kerkdienst gehouden als afronding van de feestweek voor de heringebruikname van de kerk.

Prof. Udo Sträter voorzitter Franckesche Stiftungen in Halle
Het curatorium van de Franckesche Stiftungen in het Duitse Halle heeft de bekende piëtismeonderzoeker prof. dr. Udo Sträter tot voorzitter verkozen. Zijn benoeming gaat op 1 juni in.

De Graaf: Christen kan veilige plek scheppen voor de naaste
Sinds de zondeval in het paradijs verlangen mensen naar een heimat – een plaats waar geen kwaad meer is. Juist christenen kunnen hun zoekende medeburgers de weg naar zo’n plaats wijzen, aldus prof. dr. Beatrice de Graaf.