Logo Ankergemeente Ankergemeente

God de eer
1 Korinthe 1:31

Dr. Bart Wallet over antisemitisme: een veelkoppig monster
De verhouding tussen christenen en Joden was de eeuwen door moeizaam. Met zijn boek ”Christendom en antisemitisme” en de gelijknamige expositie in Museum Sjoel Elburg legt dr. Bart Wallet de oorzaak bloot. „Er is een onuitroeibare neiging om de oordeelsteksten op het Joodse volk toe te passen en de beloften op de christelijke kerk.”

Staphorst, het grote volk van ds. S. de Jong
Staphorst. Of zoals ze er zelf zeggen: „Stapperst.” Een dorp met een degelijk kerkelijk leven. In Staphorst vond ds. S. de Jong zijn vierde en laatste gemeente. Van hem verschijnt de biografie ”Eerbiedig vrezen”.

„Nog geen eenduidige visie in GKV op vrouw in ambt”
Hoewel de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) op 15 en 16 juni de weg opende voor vrouwen om te dienen in de ambten, is er op dat punt nog geen eenduidige visie binnen plaatselijke gemeenten en regionale kerkvergaderingen.

Kerkje van Evers Landsmeer oogt weer als vroeger
Wat ooit het godshuis was van de christelijke gereformeerde kerk in Landsmeer (sinds 1861), heeft nu zijn oude aanzien teruggekregen. Vrijdagmiddag mag het publiek rondkijken in het met glans gerestaureerde kerkje aan het Noordeinde.

Diaconaal gastenhuis de Oase ondergaat verbouwing
Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp gaat tijdelijk verhuizen. Aanleiding is de voorgenomen uitbreiding van acht naar twaalf gastenplaatsen. Deze uitbreiding moet medio 2018 zijn gerealiseerd.

Zeeuwse gemeente Sluis formuleert kerkenvisie
De gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) heeft eerder deze maand een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het teruglopend aantal kerkgangers zorgt voor leegstand van kerkgebouwen. De gemeente wil meer zicht hebben op de consequenties daarvan. Sluis zet in op behoud en herbestemming van leegkomende kerken. Maar „de toekomst zal uitwijzen of de gemeente deze ambitie ook kan waarmaken of dat er in enkele gevallen, ondanks inspanningen van alle betrokken partijen, geen andere oplossing in beeld is dan sloop.”

Christenondernemers bijeen: kerkzijn en zakendoen gaan prima samen
Kerkzijn en zakendoen gaan prima samen. De kerk moet de christelijke ondernemers koesteren en bereid zijn van zakelijke inzichten te leren. Christelijke ondernemers voelen zich miskend als zij alleen maar als geldschieters worden gezien.