Logo Ankergemeente Ankergemeente

Leerschool
Jesaja 42:7a

Omgaan met jongeren: „Luisteren, samenvatten en doorvragen”
„Luisteren, samenvatten en doorvragen.” Deze manier van omgaan met jongeren gaf ds. L. de Wit mee aan ambtsdragers en jeugdwerkers op de interkerkelijke toerustingsdag zaterdag in Gouda.

Amerikaanse theoloog George Lindbeck (94) overleden
De Amerikaanse theoloog George A. Lindbeck is op 8 januari op 94-jarige leeftijd overleden, zo meldt de website van Uniting Church in Australia vrijdag. Lindbeck stond bekend als de vertegenwoordiger van de zogeheten ”postliberale theologie”.

Prop. Agterhuis neemt beroep aan naar hervormd Heinenoord
Proponent E. Agterhuis uit Driebergen-Rijsenburg heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Heinenoord op hem had uitgebracht.

Gewicht en majesteit in Jacobi
Verscheidenheid in de kerk? Prima, maar blijf wel de Bijbel uitleggen. Ds. A. J. Zoutendijk uit Utrecht staat vandaag 40 jaar in het ambt. Zelf spreekt hij liever niet „al te dichtbij over God; het moet toch een wonder blijven dat God Zich naar ons overbuigt. Maar de Heilige Geest heeft veel meer pijlen op Zijn boog.”

Ds. W. C. Polinder bevestigd in hervormde gemeente van Putten
Ds. W. C. Polinder uit Kamperveen is zondagmorgen bevestigd tot predikant van wijk 3 van de hervormde gemeente in Putten.

Ds. L. J. Vogelaar uitgezonden naar Indonesië
Ds. L. J. Vogelaar en zijn vrouw zijn zondag vanuit de Bethlehemkerk in Den Haag uitgezonden naar Indonesië. Ds. Vogelaar gaat de gemeenten van de Gereja Protestan Indonesia Luwu (Sulawesi) toerusten.

Protestantse emeritus predikant jhr. ds. C. J. van Eysinga (94) overleden
Jhr. ds. C. van Eysinga, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is woensdag overleden.