Logo Ankergemeente Ankergemeente

SERIE GAVEN VAN DE GEEST

In onze tijd hoor je steeds meer over het charismatische werk van Gods Geest. Charisma =
gave. Het gaat om de cadeautjes van de heilige Geest, waarmee wij elkaar kunnen dienen.
De eerste keer dat er in de bijbel sprake is van vervulling met de heilige Geest, gaat het
over twee bouwkundigen (Ex.31). Dat houdt ons, letterlijk, met beide benen op de grond.
Want vreemd genoeg maken wij de gaven van de Geest altijd meteen hoog ‘geestelijk’. Het
gaat om cadeautjes waarmee je niet moet gaan pronken, maar mag dienen. Pronkzucht ligt
helaas wel altijd op de loer bij deze dingen, daarom voelt Paulus zich genoodzaakt om over
de liefde te schrijven (1 Kor.13). Ook dit komt aan bod in de serie.
De preken willen de gemeente aanmoedigen om nuchter maar wel enthousiast te gaan
nadenken over de vraag, welke caedautjes de Geest dóór ons áán anderen wil geven. Niet te
hoog geestelijk dus, maar ook niet te bescheiden...

In het toerustingdocument ‘Een dienende gemeente’ is in H.1, H.2 en bijlage 1, meer
te lezen over de ‘Gaven van de Geest’ en hoe deze aan te wenden voor anderen in onze
omgeving.

Fred Blokhuis

Keek op de Preek van 22 nov. (download)


Op 20 november was de tekst 1 Kor.12:9 - in de serie gaven van de Geest, charismata. We hebben gezongen: Psalm 103:1,3, Gezang 299:1,2,7-10, Opwekking 347, 464, 594, 629 en 640, Opw kids 31

Keek op de Preek van 9 okt. (download)


Op 9 oktober was de preek uit 1 Kor 14:20. Het betreft een korte avondmaalsoverdenking in het kader van de gaven van de Geest. We hebben gezongen: Psalm 124:1,4, Gezang 285:4, 303:2-5 (aan de tafel), 437, Opwekking 461, 585, EL 325

Keek op de Preek van 2 okt. (download)


Op 2 oktober was de tekst Exodus 31:1-11 uit de serie gaven van de Geest, charismata. We hebben gezongen: Psalm 103:1,2, Gezang 320 en 473, Opwekking 126, 267, 520, 574, EL 428

preek bij Hand.21 en 1 Kor.14 - de gave van profetie (download)


Op 18 september 2011 was de preek uit Handelingen 21. In de serie ‘gaven van de Geest’ betreft het hier de gave van de profetie (1 Kor.14). We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 8 en 57, Opwekking 281,501,710, Opwekking voor Kids 22, Gez.30

Keek op de Preek van 11 september (download)


Op 11 september 2011 was de preek uit Handelingen 8. In de serie "gaven van de Geest" betreft het hier de gave van het onderwijzen (Rom.12:7). We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 121, Opwekking 58, 378, 585, 612, 630, 687, Opwekking voor Kids 153.

Keek op de Preek 28 augustus (download)


vrucht (enkelvoud!) van de Geest

Keek op de Preek 26 juni avond (download)


Verbeterde versie *met* vragen.

Keek op de Preek 26 juni ochtend (download)


Verbeterde versie *met* vragen.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken